Ett Europa för folken – inte storföretagen

– rösta på kommunisterna

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Som i alla andra valrörelser kommer de olika partierna att låta ganska oeniga när de presenterar sin politik – i praktiken är de dock helt överens. Folket ska få det allt sämre, arbetsrätten ska försämras, hyrorna ska öka, stressen och pressen bli allt högre. Allt för att storföretagens vinster ska upp. Om du röster vänster eller höger spelar ingen större roll, du får samma politik klädd i brunt eller rött.

EU är en katastrof. 43 miljoner inom EU är arbetslösa. 110 miljoner lever under fattigdomsgränsen. Runt om i EU-länderna antas lagar för att begränsa strejkrätten eller för att höja pensionsåldern samtidigt som pensionen sänks. Det sociala skyddsnätet är allt oftare privatiserat och det statliga fungerar allt sämre. Lagar som förstärker ojämlikheten mellan män och kvinnor antas.

Samma politiker som verkställer allt det här säger nu att EU ska bli bättre. Det är inget annat än en lögn. EU går inte att förbättra. EU är ett instrument för de europeiska storföretagen att öka sina vinster och sin dominans över marknaden. Konsekvenserna av det här märker vi alla av. Folket får jobba och slita allt hårdare för de stora företagens vinster, samtidigt som småföretag och –lantbruk slås ut av de stora jättarna. I takt med att den internationella konkurrensen hårdnar mellan världens stormakter rustar EU upp sin militär – både genom ett starkare samarbete med NATO och genom utvecklandet av den gemensamma EU-armén och stärkande av det inom-europeiska militära samarbetet genom PESCO.

Motståndet mot EU måste stärkas. Folkets rättigheter måste försvaras. Det finns bara ett parti för den politiken – Sveriges Kommunistiska Parti.

Sveriges Kommunistiska Parti

Partiet har djupa rötter i den svenska arbetarklassen. Det grundades 1917 ur det dåvarande socialdemokratiska partiet som en följd av kampen mot revisionen av marxismen. Det växte fram i kampen för fred, arbete och bröd, för demokrati, proletär internationalism och socialism.

Kontakta oss